PALH
LIGA AMATORSKA
NA
ŻYWO
NASTĘPNY
MECZ
POPRZEDNI
MECZ
{{ v.League }}
{{ v.Play }}
{{ v.adress }}
{{ v.place }}
{{ v.Team1.name }}
{{ v.team1_result }}
{{ v.Team2.name }}
{{ v.team2_result }}
Zaloguj
Zarejestruj
Reset hasła
Potwierdznie konta
Zamknij okno
Logowanie
{{ forms.login.email.err_msg }}
{{ forms.login.pass.err_msg }}
* - pola wymagane
Zamknij
okno
Zaloguj
Rejestracja
{{ forms.register.name.err_msg }}
{{ forms.register.lastname.err_msg }}
{{ forms.register.email.err_msg }}
{{ forms.register.pass.err_msg }}
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuję regulamin portalu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mając pełną świadomość, że zgoda ta może być przeze mnie w każdej chwili wycofana.
{{ forms.register.rules.err_msg }}
* - pola wymagane
Zamknij
okno
Zarejestruj
Reset hasła
{{ forms.reset.email.err_msg }}
Podaj swój email - wyślemy link do zmiany hasła
* - pole wymagane
Zamknij
okno
Przypomnij
{{ forms.reset.resoult.msg }}
Zamknij okno
Potwierdzenie adresu e-mail
{{ forms.confirm.email.err_msg }}
Podaj swój email - wyślemy link do potwierdzenia hasła ponownie
* - pole wymagane
Zamknij
okno
Przypomnij
{{ forms.confirm.resoult.msg }}
Zamknij okno
Zaloguj się / Dołącz do nas

Regulamin

Lista
Regulamin portalu
Polityka prywatności
Polityka Cookies
Regulamin 1 ligi PALH
Regulamin 2 ligi PALH

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Sklepu Internetowego PALH.eu (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny. Sprzedawcą na stronie PALH.eu jest SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod linkiem danych osobowych.


Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Administratora Danych: SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009, której własnością jest sklep internetowy PALH.eu . Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu. Powierzone nam dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień (Dane adresowe przekazywane Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)
 • w celu realizacji zamówienia bez zakładania konta (Dane adresowe przekazywane są Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)
 • w tym pobrania od Ciebie pieniędzy. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 • jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną i tradycyjną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez PALH.eu . Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili, wypisując się z niego.

 

Klient kontaktując się z PALH.eu za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu, przekazuje następujące dane:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),
 4. numer telefonu,
 5. adres e- mail.

 


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować? Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.


Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Prawa dostępu do danych:

Każdy klient po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane adresowe, może wprowadzić zmiany swoich dany osobowych zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu - na stronach www.PALH.eu  Twoje Konto. Każdy klient niezarejestrowany lub zarejestrowany ma możliwość wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowę zbierane podczas składania zamówienia, wystarczy skontaktować się znami poprzez email: kontakt@PALH.eu. Każdemu klientowi przysługuje prawo do poprawiania lub usunięcia swoich danych użytych do transakcji zakupu po upływie ustawowego okresu przechowywania dokumentów. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


 
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z niego, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 • witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms , dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php . Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
 • umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

Cel przetwarzania danych
Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły);


Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie); 
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 • W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

 

Dane pozyskiwane przez Administratora

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów:

 • korzystających ze Sklepu Internetowego:

  • - Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;
  • - Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  • - Dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
  • - inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, i lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych, 
 • uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; 
 • uzupełniając dane zawartych w formularzach i umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 

Zakres niezbędnych danych do realizacji zamówienia i konsekwencje braku ich podania.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera jeżeli taki będzie kierowany do Klientów. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

Profilowanie – dopasowanie do Klienta najlepszej możliwej oferty.


Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje lub rezerwuje . Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W przypadku pełnoletnich Klientów wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.

 


Gwarancja całkowitego bezpieczeństwa:


W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Klientów www.PALH.eu, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny pilnujemy ich przed dostępem do osób trzecich W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dostęp do baz danych, w których znajdują się informacje o klientach, mają wyłącznie pracownicy firmy lub osoby upoważnione do tego przez firmę. Dostęp jest zamknięty i wymaga hasła dostępu. Nie przechowujemy haseł dostępu użytkowników, a uwierzytelnianie odbywa się na podstawie porównania skrótu hasła (SHA-512) . Numery kart kredytowych oraz numery CVV nie są zbierane w naszej bazie danych, transkacje wykorzystujące dane kart są przetwarzane przez firmie http://www.przelewy24.pl. Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj się" widoczny w prawym panelu sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Klienta, gdy korzysta on z ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w naszej polityce cookies .

 

Wysyłka fizycznej karty licencji ligi PALH:

Użytkownikowi / graczowi, który opłaca roczną licencję do udziału w Południowej Amatorskiej Lidze Hokeja przysługuje również licencja w postaci fizycznej. Administrator PALH.eu po opłaceniu licencji przez użytkownika wysyła w ciągu najbliższych 30 dni taką fizyczną kartę do użytkownika / gracza który taką roczną licencję zakupił.

Administrator posyła kartę na adres wskazany podczas zakładania konta i dokonywania zakupu licencji. Za nieprawidłowe dane adresowe podane przez użytkownika / gracza adniministrator ligi nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

Informacje o warunkach i możliwościach dokonania przez Klientów zwrotu zamówionych towarów:

 

Reklamacje:


1. Sklep internetowy PALH.eu jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.


2. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy zgłaszając sprawę na kontakt@palh.eu, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.


3. Po przyjęciu reklamacji, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru / licencji za jaką został sprzedany.

 

4. W przypadku reklamacji lub wymiany towaru - sprzedawca ma 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w którym powinien rozpatrzeć reklamację. Jeżeli tego nie zrobi w tym czasie, przyjmuje się, że sprzedawca uznał ją za zasadną.


Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres: kontakt@PALH.eu

 

2. O zwrot opłaty licencji do wystąpienia w ramach ligi PALH można ubiegać się w terminie do 14 (czternastu) dni. W takim wypadku należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczna na adres: kontakt@PALH.eu. Sprzedawca / administrator ligi w terminie do 14 dni odda 100% wpłaconej kwoty osobie zainteresowanej zwrotem poniesionych kosztów.


3. Zwrotu płatności Sklep PALH.eu dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.

 

Wymiana towaru
1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego wysyłając wiadomośc e-mail pod adres: kontakt@PALH.eu, a następnie odesłać towar na adres: Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

 

PEŁNE DANE FRIMY:

SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009

1 Informacje ogólne
1. Sklep internetowy PALH.eu , działający pod adresem www.PALH.eu , prowadzony jest przez: SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009, której
własnością jest sklep internetowy PALH.eu.


2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (SSS Sp. Z o.o. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 / 901, 00-362 Warszawa, NIP: 5252845544 KRS: 0000873196 REGON: 387702009,).


3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie PALH.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.


4. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych -
zawierająca ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pomocą formularza i schematu
zakupów zamieszczonego w ramach strony internetowej www.PALH.eu i na zasadach określonych w Regulaminie umowę
sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga
zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego, bez takiej zgody oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18
roku życia jest nieważne.
-Użytkownikami  - przy zakupie z rejestracją - mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Konto Użytkownik mogą zakładać osoby w celach niezwiązanych z prowadzoną
przez nich działalnością gospodarczą. Konto Użytkownika Firma zobowiązane są założyć podmioty, które czynności w Serwisie
dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje niezbędne do założenia poszczególnych rodzajów kont
wynikają z formularza rejestracyjnego.
- Konto – część Serwisu, przydzielona Użytkownikowi w przypadku dokonania rejestracji konta, identyfikowana za pomocą adresu
e-mail/loginu, umożliwiająca użytkownikowi dokonywanie określonych działań w ramach Serwisu; Na potrzeby założenia Konta
Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, - dane te podlegają
zasadom wskazanym w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
-Transakcja/Zamówienie- Administrator/Sprzedawca, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży przedmiotów na
zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Dokonywana
sprzedaż jest sprzedażą na odległość. Zamówienie stanowi oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Do zawarcia transakcji dochodzi w
momencie kliknięcia opcji „kupuję” i braku możliwości cofnięcia dokonanego wyboru.
- Produkt– rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być
przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta; Rękojmia i Gwarancje dla poszczególnych produktów
- Materiały elektroniczne – są to kursy jazdy na rolkach / łyżwach online w sklepie PALH.eu. Dostęp do kursów które
stanowią własność intelektualną właściciela sklepu jest możliwa tylko w przpadku rejestracji tj. Założenia indywidualnego konta
użytkownika na stronie PALH.eu
- Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą( w rozumieniu art. 22 1 K.C.);
-Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami
szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot);

 

 


2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.PALH.eu Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.


4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.


5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).


6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą
sprzedaży.


7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

8. Łączny czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie powinien przekroczyć 48 godzin, w zależności od czasu złożenia zamówienia. Istnieją jednak pozycje, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W każdym przypadku okres
realizacji zamówienia nie może przekroczyć czternastu dni.


9. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.


10. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
a) Sposoby i czas dostawy w Polsce:
Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 2 dzień roboczy


11. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny najpóźniej po 48 godzinach od spodziewanego terminu dostawy w celu podjęcia kroków wobec firmy kurierskiej


12. Sklep www.PALH.eu nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.


13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą 
Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu, jeżeli Klient stworzył konto.

 

 


3. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach ważne informacje Koszty dostawy.

 

 


4. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- systemem płatności przelewy24.
2. Sklep PALH.eu zastrzega sobie prawo do nie realizowania przesyłek “płatność przy odbiorze” lub “za pobraniem”. Wszelkie zakupy w sklepie muszą być zapłacone z góry podczas zamówienia poprzez system płatności przelewy24.

 

 

5. Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.


2. Sklep internetowy PALH.eu jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.


3. Po otrzymaniu przesyłki, jeżeli się da, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.


4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.


5. Po przyjęciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru wraz z kosztami przesyłki biorąc pod uwagę cenę towaru za jaką został sprzedany.


6. Jeżeli zdarzy się że kurier nie dostarczył przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania www.PALH.eu reklamuje przesyłkę a do Klienta wysyłamy natychmiast ponownie zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie przez Kuriera reklamacji. Termin dostarczenia przesyłki nie może przekroczyć 30 dni, w takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.

 

 

 

6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Oświadczenie może również zostać wysłane drogą elektroniczna na adres: kontakt@PALH.eu


2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


3. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Na adres Damian Nawa Skatingschool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska


4. Zwrotu płatności Sklep PALH.eu dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.


5. Klient pokrywa wyłącznie koszty przesyłki zwracanych produktów.

 

7. Wymiana towaru
1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego wysyłając wiadomośc e-mail pod adres: kontakt@PALH.eu, a następnie odesłać towar na adres: Damian Nawa SkatingSchool - Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

  


8.  Szczególne uprawnienia konsumentów
1. Konsument, może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu zamówionego przez niego Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa
sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Niezależnie od przedstawionego wzoru Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób jednakże
zalecamy jednak ze względu na możliwość wykazania złożenia takiego oświadczenia na posłużenie się co najmniej oświadczeniem
pisemnym według wzoru lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do
zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w wypadkach poniżej wymienionych, zgodnie z obwiązującymi regulacjami praw
konsumentów prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu standardowego przelewu bankowego, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca wskazuje, iż odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556
oraz 5561 -5563 kc. Zgodnie z poniższym wskazaniem definicji poszczególnych wad oraz odpowiedzialności względem
Konsumenta.
a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z
umową, jeżeli: 
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
b)Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
c) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie
prawa (wada prawna). 
6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że
wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny
względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa
w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
sprzedaży. 
a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny
sposób zaspokojenia.

c) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
d) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie
obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z
odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że
Sprzedawca w odrębnej wiadomości skierowanej do Konsumenta zgodzi się je ponieść.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne jest link do pliku do pobrania
7) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
sprzedaży.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 

 


9. Ochrona danych osobowych
1.      Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
2.      Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
3.      Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym
przez Sprzedającego.
4.      Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika
(cel marketingowy/newsletter).
5.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń oraz w związku
z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanej
transakcji;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
6.      W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również
e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania
żądania drogą mailową Administrator może weryfikować prawdziwość zapytania.
7.      Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych
przetwarzanych przez Sprzedającego.
8.      Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania
ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane
Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania
danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej tutaj:
Sklep posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.

 

 


10. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze sklepu www.PALH.eu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego sportrebel.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2019r.


6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.PALH.eu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 
W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

Czym są pliki „cookies”? Pliki cookies, potocznie nazywane u nas „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobistych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowania – dane przechowywane w pamięci wyszukiwarek są w pełni anonimowe. Służą one do: m.in zapamiętania profilu klienta w sklepie internetowym, zawartości jego koszyka, dopasowania treści w danym serwisie do indywidualnych potrzeb, personalizacji oferty, tworzenia statystyk odwiedzin itp. Niezbędne są również do prawidłowego funkcjonowania stron wymagających logowania od swoich użytkowników.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
-utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Jakie pliki „cookies” sklep skatingschool.pl wykorzystuje? - "niezbędne" pliki cookies, do przechowywania informacji o koszyku i zalogowanym użytkowniku czas sesji trwa do 1 godziny,
-pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, statystykami google.


Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies). Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.   W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie: Google AdWords, Google Analytics, Facebook Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.


Usuwanie plików „cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

REGULAMIN 1 LIGI POŁUDNIOWEJ AMATORSKIEJ LIGI HOKEJA – SEZON 2023/2024

 

 

Organizacja Ligi

§1

 

 1. Południowa Amatorska Liga Hokeja (PALH) to liga zrzeszająca amatorskie drużyny sportowe posiadające lub nie posiadające osobowości prawnej, w celu organizacji rozgrywek hokeja na lodzie oraz propagowania krzewienia kultury fizycznej.

 

 1. Organizatorem rozgrywek jest Rada Ligi, którą stanowią przedstawiciele drużyn - po jednym z każdego zespołu uczestniczącego. Każda drużyna ma w Radzie Ligi jeden głos. Rada Ligi nie posiada osobowości prawnej, stanowi kolegialny organ decyzyjny w kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek, ustanawia zasady rozgrywek, ustala ich system na dany sezon oraz określa ich kalendarz. Rada Ligi orzeka zwykłą większością głosów o karach nałożonych na zawodników i drużyny za złamanie regulaminu PALH.

 

 1. Właścicielem rozgrywek jest społeczność złożona z wszystkich zawodników zgłoszonych do uczestnictwa w PALH.

 

 1. Administratorem Ligi jest SSS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4/901 w Warszawie o numerze NIP: 5252845544 | KRS: 0000873196 |REGON: 387702009, która jest stroną w zawieraniu wszystkich umów i porozumień dotyczących funkcjonowania PALH, prowadzi rozliczenia finansowe, realizuje działania wykonawcze i marketingowe oraz zarządza komunikacją, w tym www.

 

 1. Nadzór sędziowski nad rozgrywkami PALH pełni Główny Sędzia Ligi powoływany przez Administratora Ligi spośród licencjonowanych sędziów hokeja na lodzie. Sędzia Główny odpowiada za obsadę sędziowską meczów oraz jest instancją ostateczną w sprawach spornych dotyczących interpretacji przepisów dot. gry w hokeja na lodzie.

 

 1. Administrator ligi w ramach opłaty licencyjnej zapewnia: obsadę sędziowską ( 2 sędziów na lodzie + 2 technicznych w boksie ) na każde spotkanie ligowe.

 

 1. Rada Ligi zaleca gospodarzom drużyn zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC od zdarzeń mogących wystąpić na obiekcie podczas trwania zawodów – nie jest to jednak wymogiem.

 

 1. Administrator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek PALH, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje oraz inne szkody powstałe w wyniku udziału w zawodach organizowanych przez PALH.

 

 

Zgłoszenie drużyn

§2

 

 1. Terminy zgłoszeń, poziomy rozgrywkowe, koszty związane z uczestnictwem w społeczności PALH (licencje zawodnicze w wysokości 217zł osoba na cały sezon ) na dany sezon określa Administrator Ligi.

 

 1. Przystąpienie drużyny do PALH i udział w rozgrywkach jest dobrowolny i uzależniony od spełnienia warunków niniejszego regulaminu.

 

 1. Rejestracja (zgłoszenie) drużyny do ligi PALH jest bezpłatna.

 

 1. Uczestnictwo w społeczności PALH i reprezentowanie danej drużyny w roli zawodnika wymaga opłacenia indywidualnej licencji ligowej.

 

 1. Opłata za licencję ligową nie podlega zwrotowi za wyjątkiem nieprzeprowadzenia rozgrywek z przyczyn leżących po stronie Administratora.

 

 1. W przypadku nieprzeprowadzenia lub nie dokończenia rozgrywek ligowych z przyczyn nie zależnych od organizatora, opłata licencyjna nie zostaje zwracana.

 

 1. Administrator Ligi określa wzory dokumentów uprawniających drużynę oraz jej zawodników do przystąpienia do rozgrywek PALH oraz innych dokumentów ligowych wraz z terminami ich złożenia.

  1. załącznik nr 1 - zgłoszenie drużyny do rozgrywek PALH (automatycznie można to zrobić przez portal)

  2. załącznik nr 2 - oświadczenie woli zawodnika PALH (automatyczne oświadczenie przy rejestracji konta)

  3. załącznik nr 3 - zgoda rodziców na udział w PALH (w przypadku osób w wieku 16 lat + )

  4. załącznik nr 4 - protokół meczowy (automatyczny protokół w poratlu)

  5. załącznik nr 5 – przedmeczowe zestawienie drużyny (automatyczne zestawienie w portalu)

 

 

 

Składy drużyn

§3

 

 1. Uprawnionym do zgłoszenia zawodników do rozgrywek PALH jest reprezentant drużyny w Radzie Ligi (lub jego zastępca). Na nim ciąży odpowiedzialność za zapoznanie z Regulaminem Ligi PALH zawodników reprezentowanej drużyny i uzyskanie od każdego z zawodników akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek PALH może zawierać nieograniczoną ilość graczy. Lista zgłoszonych graczy powinna być zgodna z załącznikiem nr 2. Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednej drużyny PALH na danym poziomie ligowym z wyłączeniem klubów, które w szerokich kadrach swojego stowarzyszenia wystawiają kilka drużyn w osobnych ligach PALH (przykład: 1 Liga PALH drużyna KS Power Silesia, 2 Liga PALH drużyna KS Power Silesia 2 ) - pod warunkiem spełnienia kryterów danego zawodnika dla każdego poziomu rozgrywkowego z osobna.

 

 1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek PALH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej zawodników na przetwarzanie ich danych osobowych oraz udostępnieniem wizerunku na potrzeby związane z funkcjonowaniem społeczności PALH.

 

 1. Nie można dokonywać zmian przynależności zawodników do innych drużyn w ramach PALH w trakcie trwania rozgrywek danego sezonu.

 

 1. Dopuszczalne jest zgłoszenie nowych graczy w dowolnym momencie trwania rozgrywek danego sezonu, w terminie co najmniej 3 dni przed ich pierwszym występem w meczu ligowym, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Zgłoszenie  drużyny do rozgrywek PALH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej zawodników i przedstawicieli na posługiwanie się logotypem i nazwą zgłoszonej drużyny w celu szeroko rozumianej promocji sprzedażowo-marketingowej przez  Administratora Ligi PALH.

 

Uprawnieni zawodnicy

§4

 

Osobami nieuprawnionymi do wzięcia udziału w rozgrywkach w rozgrywkach 1 ligi PALH są:

 

4.1. osoby, które uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez państwowy związek hokeja na lodzie po ukończeniu lat 21 (powyżej kadry U-20, powyżej CLJ) w ramach ligi PALH - tzn. może występować KAŻDY ZAWODNIK szkolony maksymalnie do 20 - roku życia BEZ ogarniczeń i okresu karencji "żeby się trochę zestarzał".

 

Jeśli chodzi o 2'gą ligę PZHL to zawodnik może występować w lidze PALH pod warunkiem spełnienia poniższych wytycznych:

 

a) Zawodnik czynnie uczestniczył w rozgrywkach 2 ligi PZHL (tj. drugi poziom rozgrywkowy), w sezonach: 1990 / 1991, 1991 / 1992, 1992 / 1993, 1993 / 1994, nie mający wcześniej (przed sezonem 1990 / 1991) i później (po sezonie 1993 / 1994), jakichkolwiek występów w rozgrywkach PZHL po ukończeniu 21 roku życia.


b) który czynnie uczestniczył w rozgrywkach 1 ligi PZHL (tj. drugi poziom rozgrywkowy), w sezonach 2010/2011 tylko w przypadku uczestnictwa w drużynach złożonych wyłącznie z zawodników CLJ.


c) który od sezonu 2015 / 2016, uczestniczy (lub uczestniczył (a)) w rozgrywkach 2 ligi Południowej PZHL (tj. trzeci poziom rozgrywkowy) oraz 3 ligi PZHL (tj. czwarty poziom rozgrywkowy), spełniający (a) pozostałe kryteria. 


d) bramkarz na tejże pozycji, po ukończonym 55 roku życia (decyduje data urodzenia), który brał czynny udział w rozgrywkach PZHL

 

Dopowiedź :

Zawodnicy w występujący w lidze PALH mogą jednocześnie występować w innych amatorskich ligach hokejowych pokroju SALH, BALH itp.

 

 

Weryfikacja

§5

 

 

 1. Podstawowa weryfikacja zawodników jest wewnętrznym obowiązkiem każdej z drużyn, przez co ponoszą one pełną odpowiedzialność i konsekwencje ewentualnych kar nałożonych za uczestnictwo zawodników wbrew zasadom regulaminu PALH.

 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w rozgrywkach są osoby pełnoletnie płci męskiej oraz żeńskiej lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych po ukończeniu 16 roku życia (zgoda - załącznik 3).

 

 1. Każdy uczestnik rozgrywek PALH jest zobowiązany posiadać dokument tożsamości i wykupioną licencję PALH oraz na prośbę sędziego prowadzącego zawody lub kapitana drużyny przeciwnej okazać dokument do weryfikacji. Brak dokumentu potwierdzającego tożsamość gracza skutkuje uznaniem go za osobę nieuprawnioną do uczestniczenia w rozgrywkach.

 

 1. Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednej drużyny. Zabrania się występowania w 2 drużynach w ramach ligi PALH z wyłączeniem gry w ramach jednego klubu w różnych poziomach rozgrywkowych przy jednoczesnym spełnieniu regulaminowych zasad w obu poziomach rozgrywkowych przez takiego zawodnika (przykład Orlik Opole 1, Orlik Opole 2)

 

 1. Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek PALH może zawierać nieograniczoną ilość graczy. Zgłoszenie to następuje po opłaceniu licencji na portalu www.palh.eu.

 

 1. Zmiany przynależności zawodników (przejścia do innych drużyn) mogą odbywać się JEDYNIE pomiędzy całymi sezonami. System nie przewiduje ZMIANY drużyny w trakcie jednego sezonu hokejowego z wyłączeniem z tego zapisu bramkarzy.

 

 1. Weryfikacja zawodników zgłoszonych i biorących udział w rozgrywkach PALH trwa cały sezon. W przypadku spornych sytuacji Rada Ligi może ewentualne skutki dyscyplinarne negatywnie zweryfikowanych graczy automatycznie przenieść na kolejny sezon.

 

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości wobec tożsamości zawodnika, jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan bądź kierownik drużyny, ma prawo przed meczem (jak również w trakcie meczu), sprawdzić w obecności sędziego głównego oraz sekretarza zawodów, tożsamość danego zawodnika, na podstawie protokołu meczowego i dokumentu tożsamości. Po zakończeniu meczu, wszystkie roszczenia będą rozpatrywane przez Radę Ligi. Jeśli zawodnik nie wyrazi zgody na okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w trakcie meczu – drużyna zostaje ukarana walkowerem.

 

 1. W wypadku ujawnienia dokumentów świadczących o złożeniu przez uczestnika rozgrywek PALH nieprawdziwego oświadczenia woli w części dotyczącej przeszłości hokejowej i stwierdzenie faktu niespełnienia wymagań regulaminu PALH, Rada Ligi PALH jest uprawniona do:

 

 1. odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach PALH bez zwrotu kosztów licencji,

 

 1. weryfikacji wszystkich meczów, w których dany zawodnik brał udział, jako walkowery (0:5),

 

 1. nałożenia na drużynę kary w postaci punktów ujemnych (max. -6 pkt)

 

 1. nałożenia na drużynę kary finansowej 1000zł.

 

 1. Weryfikacja zawodnika może nastąpić tylko na podstawie oficjalnego dokumentu, jakim jest protokół meczowy oraz pomocniczo, na podstawie: karty lub licencji zawodniczej, dokumentów klubowych, relacji prasowych i internetowych, skarbów kibica oraz innych wydawnictw publicystycznych. Ostateczna decyzja, w sprawie negatywnej weryfikacji danego zawodnika przysługuje tylko i wyłącznie Radzie Ligi.

 

 1. Strona zainteresowana weryfikacją zawodnika może zgłosić się do Administratora Ligi z prośbą o weryfikację wskazanej osoby w archiwach i prywatnych zbiorach Administratora. Warunkiem rozpoczęcia weryfikacji wskazanego zawodnika jest wpłata kaucji w wysokości 500zł na konto Administratora.

 

 1. W przypadku trafnej oceny stanu rzeczy i potwierdzenia przez Administratora przesłanek, które nie upoważniają wskazanego zawodnika do gry - kaucja 500zł jest zwracana stronie zlecającej weryfikację. Następnie pokrycie kosztów weryfikacji dokonanej przez Administratora spada na drużynę w której dopuszczono zawodnika nieuprawnionego do gry. Do momentu nie opłacenia kosztów procesowych przez ukaraną drużynę - zostaje ona wstrzymana od rozgrywek ligowych.

 

 1. Weryfikacja trwa do 10 dni kalendarzowych licząc od daty wpływu kaucji na konto Administratora. W trakcie weryfikacji danego zawodnika przez Administratora Ligi – informacja ta zostaje opublikowana wśród Rady Ligi do wiadomości wszystkich drużyn PALH z informacją o takiej sytuacji.

 

 1. Zawodnik nie uprawniony do gry w lidze PALH zostaje wykluczony z kolejnych meczów a drużyna w której ten zawodnik występował zostaje ukarana - patrz §5 ustęp 9 niniejszego regulaminu oraz kosztami procesowymi (500zł) za weryfikację przez Administratora Ligi.

 

 1. Drużyna może kontynuować rozgrywki w ramach ligi PALH dopiero po opłaceniu kary pieniężnej licząc od daty wpływu kwoty na konto Administratora Ligi oraz minimum 3 dni przed przystąpieniem do kolejnego meczu wg terminarza. W przypadku braku opłacenia kary pieniężnej spotkania z udziałem ukaranej drużyny są weryfikowane jako walkower.

 

 1. Obowiązkiem każdego z przedstawicieli drużyny w Radzie Ligi jest uzyskanie potwierdzenia znajomości i akceptacji regulaminu PALH przez zawodników w ramach swoich drużyn, przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.

 

 

 

Zasady rozgrywania spotkań

§6

 

 1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, na lodowiskach zweryfikowanych przez Radę Ligi PALH ( warunkiem zamknięta hala i tablica zegarowa )

 

 1. Tryb rozgrywek, organizację poziomów rozgrywkowych, zasady ewentualnych „awansów i spadków” do danego poziomu rozgrywkowego, ramy sezonu zasadniczego oraz fazy turniejowe określa na dany sezon Administrator Ligi w porozumieniu z Radą Ligi.

 

 1. Czas trwania meczu to 3 tercje po 15 minut czasu zatrzymywanego. Przerwa 5 minut. W przypadku braku rozstrzygnięcia spotkania w czasie zasadniczym obowiązuje dogrywka 5 min. W czasie dogrywki ( 4 na 4 ) na tafli może przebywać pięciu zawodników danej drużyny - bramkarz oraz czterech graczy z pola. Zdobycie gola w dogrywce automatycznie kończy mecz. W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych w seriach po trzy. Gospodarz meczu musi zapewnić możliwość, aby dogrywka ewentualna seria rzutów karnych doszły do skutku. W przypadku przymusowego zejścia z lodu i przedwczesnego zakończenia dogrywki lub rzutów karnych - gospodarz otrzymuje 1pkt i oznaczony jest jako przegrany w dogrywce/karnych, z kolei gość otrzymuje 2pkt jako zwycięzca meczu po dogrywce/karnych.

 

 1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego, zgodnie z Przepisami Gry w Hokeja na Lodzie. Obowiązuje zakaz gry ciałem – za zagranie ciałem nakładana będzie kara mniejsza. Strzały z tzw. „klepy” są dozwolone w 1 Lidze PALH.

 

 1. Kolejność drużyn w tabeli ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, według kryteriów:

 1. za zwycięstwo w czasie zasadniczym przyznaje się 3 punkty,

 2. za zwycięstwo w dogrywce przyznaje się 2 punkty,

 3. za zwycięstwo w rzutach karnych przyznaje się 2 punkty,

 4. za przegraną po dogrywce lub rzutach karnych przyznaje się 1 punkt,

 5. za przegraną w czasie zasadniczym przyznaje się 0 punktów

 

 1. O kolejności w tabeli decyduje kolejno - większa ilość punktów, lepszy bilans bramkowy, większa ilość zwycięstw w czasie regularnym, większa ilość zwycięstw w czasie dogrywki, większa ilość zwycięstw po rzutach karnych. Mecze bezpośrednie pomiędzy drużynami nie mają przełożenia na pozycję w tabeli.

 

 1. Harmonogram spotkań ustala Rada Ligi w oparciu o dostępność macierzystych obiektów sportowych.

 

 1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach PALH, ponoszą koszty związane z organizacją meczu w roli gospodarza (koszt wynajmu lodowiska, włączenia tablicy meczowej na obiekcie, szatni dla gości, zapewnienia krążków na rozgrzewkę - minimum 30szt. ).

 

 1. Gospodarz meczu musi uwzględnić minimum jedną przerwę techniczną na renowacje lodowiska pomiędzy 1 a 2 lub 2 a 3 tercją meczu chyba, że drużyna przeciwna wyrazi zgodę na brak czyszczenia lodu.

 

 1. Drużyna gospodarzy (zapisana w terminarzu, jako pierwsza), zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, a drużyna gości koloru ciemnego, chyba że zainteresowane zespoły ustalą inaczej.

   

 2. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor koszulek. Obowiązkowe są również czytelne numery na koszulkach graczy. Zawodnicy niespełniający tych wymogów, nie będą dopuszczeni do gry w meczu PALH.

   

 3. Skład zespołu wystawionego do meczu PALH może liczyć maksymalnie 22 zawodników (20 + 2) i minimalnie 9 graczy (8 + 1), a w boksie drużyny może przebywać maksymalnie 5 osób funkcyjnych.

 4. Każda drużyna w porozumieniu z rywalem i Radą Ligi ma prawo do jednokrotnego przełożenia meczu. Odwołanie spotkania może nastąpić maksymalnie na 72h (3 dni) przed jego planowaną datą. Kolejne przełożenie spotkania może się odbyć tylko za zgodną przeciwnika.

   

 5. W każdym oficjalnym meczu w ramach rozgrywek ligi PALH musi uczestniczyć na lodzie 2 licencjonowanych sędziów, sekretarza  których przydziela Główny Sędzia Ligi powoływany przez Administratora Ligi. Wynagrodzenie dla w.w. osób jest pokrywane przez ligę PALH.

 6. W każdym meczu ligowym przysługuje drużynom możliwość jednokrotnego "wzięcia czasu". Przerwa dla takiej drużyny trwa 30 sekund zegarowych i można z niej skorzystać jeden raz w ciągu całego meczu (dla obu drużyn z osobna). Aby tego dokonać należy w wybranym przez siebie momencie meczu zgłosić ten fakt sędziemu głównemu na lodzie.

 

 

 

Cel rozgrywek, obowiązujące zasady, nagrody

§7

 

 1. Celem rozgrywek PALH jest:

 

  1. wyłonienie mistrza Południowej Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie w rozgrywkach 1 oraz 2 ligi w sezonie 23/24

 

  1. ustalenie klasyfikacji końcowej, zgodnie z zajętymi pozycjami, w systemie uzgodnionym na dany sezon

 

 1. Standardowo rozgrywki w ramach Ligi PALH odbywają się na zasadzie mecz i rewanż w systemie każdy z każdym i bez fazy Play-Off.

  W przypadku większej ilości drużyn na jednym poziomie rozgrywkowym ( więcej niż 7 drużyn ), podzielimy tą ligę na 2 konferencje : wschód / zachód, które będą grać wewnątrz swoich konferencji w systemie każdy z każdym a najlepsze drużyny na koniec sezonu zasadniczego przejdą do fazy Play-Off. To rozwiązanie pozwoli na bardziej swobodne rozrywanie meczów i pozostawi nam większy margines czasowy na rozegranie przekładanych meczów. W praktyce mecze będą się odbywać (średnio) co 2 tygodnie + przerwy świąteczne itp.

 

 1. Zwycięzca lig niższych ma prawo awansu do ligi wyżej. Jednak ze względu na różne regulaminy ligowe, zwycięzca "2 Ligi" PALH może - ale nie musi awansować do ligi wyższej ktorą jest "1 Liga". Jest to autonomiczna decyzja tej drużyny a 2 poziomy rozgrywkowy tworzą tak naprawdę zupełnie inne ligi hokejowe z innymi wytycznymi regulaminu. 

 

 1. Na tą chwilę nie przewidujemy spadków do ligi niższej.

 

 

 

Dyscyplina, kary, walkowery

§8

 

 

 1. Zawodników obowiązuje kompletny sprzęt hokejowy. Sprzęt hokejowy zawodnika musi obowiązkowo składać się z: kasku, naramienników, nagolenników, nałokietników, rękawic, spodenek, łyżew.

   

 2. Za niestawienie się drużyny na spotkanie, odmowę jego rozpoczęcia oraz za samowolne opuszczenie tafli lodowiska w czasie gry (z wyjątkiem, gdy ilość zawodników będzie mniejsza niż 8 + 1, np. z powodu kontuzji graczy), nakłada się karę finansową w wysokości 1000 zł oraz wymierza się karę walkowera (0:5) – tylko gdy w momencie opuszczenia przez drużynę tafli lodowiska, rywal osiągał wynik mniej korzystny niż walkower. Dwukrotne popełnienie ww. wykroczenia, automatycznie wyklucza drużynę z rozgrywek PALH, a pozostałe do rozegrania mecze zostaną zweryfikowane, na walkowery (0:5) na korzyść rywali.

 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna obejmuje, również: zawodników cywilnych nieuczestniczący w meczu z różnych powodów m.in. odbywających karę dyskwalifikacji, graczy kontuzjowanych, osoby funkcyjne i towarzyszące tj. trenerzy,kierownicy itp., podlegają regulaminowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania, na całym obszarze obiektu, na którym odbywają się zawody PALH.

 4. Sędzia zawodów ma prawo wyeliminować z meczu zawodnika będącego pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających, bądź spożywającego alkohol podczas meczu (kara meczu). Ukarany zawodnik zostanie odsunięty od kolejnych 4 meczów PALH.

 

5. W przypadku spóźnienia się którejś z drużyn na ustalony mecz - drużyna, która znajduje się na obiekcie i jest gotowa do gry ma obowiązek odczekania 15 minut (czas rozgrzewki) licząc od godziny na którą mecz został ustalony (w pełni gotowa do gry na lodzie w ilości minimum 8 zawodników pola + 1 bramkarz).

Zwykle w tym czasie drużyna robi rozgrzewkę na lodzie.W przypadku nie stawienia się do tego czasu minimum 8 zawodników pola + 1 bramkarza na lodzie drużyny przeciwnej - odgwizdywany jest walkower na kożyść drużyny, która jest na lodzie.

Drużyny mogą rywalizować ze sobą po przekroczeniu ustalonego czasu spóźnienia (15 minut) jeśli obie strony wyrażą na to zgodę i zezwala im na to czas wynajmu obiektu. 

Taka decyzja każdorazowo musi być uzgodniona z sędzią głównym spotkania PRZED rozpoczęciem meczu. Drużyna spóźniona w takim wypadku nie ma prawa domagania się otrzymania dodatkowego czasu na rozgrzewkę, gdyż ten czas już upłynął wraz z upływem pierwszych 15 minut.

Ewentualne dopłaty sędziowskie za dodatkowy czas spędzony na obiekcie będą opłacane przez same drużyny bez udziału ligi PALH.

 

 

 

 

Obowiązki, odpowiedzialność i ubezpieczenie

§9

 

 

 1. Społeczność PALH, Rada Ligi, Administrator Ligi nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, kontuzje, uszkodzenia ciała, szkody na obiekcie, szkody na mieniu osób trzecich, powstałe w trakcie trwania rozgrywek PALH. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach PALH jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia w tym zakresie i zachowania należytej ostrożności w trakcie trwania rozgrywek.

 2. Drużyna odpowiedzialna jest za zachowanie swoich zawodników, kibiców, sympatyków oraz osób utożsamiających się z danym zespołem. Wszelakie niewłaściwe zachowania, utrudnianie gry, używanie ordynarnego, obraźliwego języka, wulgarnych słów, pogróżek, ostentacyjnych gestów, gwałtownych protestów i agresywnych zachowań, prowokacji, bójek itp. przed, w trakcie i po meczu w stosunku do osób biorących udział w grze, sędziego, osób funkcyjnych i innych osób, obciążają konto danej drużyny, co może spowodować: nie rozpoczęcie, przerwanie, bądź przedwczesne zakończenie meczu i karę punktową oraz finansową nałożoną na drużynę.

 3. Spotkania PALH, rozgrywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Administratora Ligi harmonogramem (terminarz obejmujący weekendy). Dopuszczalny jest inny termin rozegrania meczu za zgodą zainteresowanych drużyn, ale musi być on rozegrany +\- 3 dni od daty wskazanej w harmonogramie. W przeciwnym razie należy wykorzystać możliwość odwołania meczu o której mowa w §6 ustęp 13.

 4. Mecze nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 10:00 i nie później niż godzina 21:45, chyba, że zainteresowane strony ustalą inaczej (dzień tygodnia, godzina meczu).

 5. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach PALH, ponoszą koszty wynajmu lodowiska związane z organizacją meczu w roli gospodarza. Skład sędziowski jest odpowiedzialnością Administratora Ligi.

 6. Drużyny zobowiązane są do czytelnego wypełnienia zestawienia przedmeczowego zawodników (bez „ksywek”, zdrobnień, drukowanymi literami, zgodnie z danymi z dowodu tożsamości) z aktualnym numerem na koszulce w którym zawodnik będzie w danym meczu występował.

 7. Zestawienie przedmeczowe ze składem osobowym drużyn wysyłane jest poprzez portal PALH-> strefa zawodnika -> zestawienia przedmeczowe (do tych funkcji mają dostęp wyłącznie kapitanowie zarządzający drużyną i asystenci) lub w ostateczności fizycznie sekretarzowi zawodów, najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem spotkania. Niedopełnienie tegoż obowiązku, skutkować będzie niedopuszczeniem do rozpoczęcia meczu.

 8. W przypadku jakichkolwiek kłopotów z rozpoczęciem meczu, nieprzekraczalny czas oczekiwania na gotowość rywala, wynosi 20 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, gdy istnieje możliwość skorzystania z dostępnej tafli, oraz gdy wyrażą na to zgodę sędziowie.

 9. Drużyny zobowiązane są powiadomić Administratora Ligi oraz rywala o dacie, godzinie i miejscu z wyprzedzeniem minimum 5 dni (licząc zawsze od soboty w tył) poprzez portal PALH -> strefa zawodnika -> ustal termin meczu (do tych funkcji mają dostęp wyłącznie kapitanowie zarządzający drużyną i asystenci).

 10. Drużyny zobowiązane są do rozgrywania spotkań zgodnie z obowiązującym terminarzem gier – dotyczy pierwszeństwa meczów zgodnie z harmonogramem – a w dalszej kolejności spotkania zaległe.

 11. Za celowe unikanie rozegrania meczu, Rada Ligi po rozpatrzeniu sprawy, może nałożyć na drużynę karę walkowera + karę finansową w wysokości 1000 zł.

 12. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi. Do podjęcia decyzji wymagana jest zwykła większość głosów. W głosowaniach nie biorą udziału przedstawiciele drużyn, których ewentualny spór dotyczy.

 13. Przystąpienie do społeczności PALH, a tym samym współwłasność ligi, wyłącza roszczenia zawodników o wykorzystywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie przez PALH danych osobowych, wizerunku i informacji o osiągnięciach sportowych zastrzeżeniem, iż przedmiotowe dane mogą być użyte bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje wypracowane stanowisko w sprawie przez Administratora Ligi w porozumieniu z Radą Ligi.

 15. Rada Ligi oraz Administrator Ligi zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 

REGULAMIN 2 LIGI POŁUDNIOWEJ AMATORSKIEJ LIGI HOKEJA – SEZON 2023/2024

 

 

Organizacja Ligi

§1

 

 1. Południowa Amatorska Liga Hokeja (PALH) to liga zrzeszająca amatorskie drużyny sportowe posiadające lub nie posiadające osobowości prawnej, w celu organizacji rozgrywek hokeja na lodzie oraz propagowania krzewienia kultury fizycznej.

 

 1. Organizatorem rozgrywek jest Rada Ligi, którą stanowią przedstawiciele drużyn - po jednym z każdego zespołu uczestniczącego. Każda drużyna ma w Radzie Ligi jeden głos. Rada Ligi nie posiada osobowości prawnej, stanowi kolegialny organ decyzyjny w kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek, ustanawia zasady rozgrywek, ustala ich system na dany sezon oraz określa ich kalendarz. Rada Ligi orzeka zwykłą większością głosów o karach nałożonych na zawodników i drużyny za złamanie regulaminu PALH.

 

 1. Właścicielem rozgrywek jest społeczność złożona z wszystkich zawodników zgłoszonych do uczestnictwa w PALH.

 

 1. Administratorem Ligi jest SSS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4/901 w Warszawie o numerze NIP: 5252845544 | KRS: 0000873196 |REGON: 387702009, która jest stroną w zawieraniu wszystkich umów i porozumień dotyczących funkcjonowania PALH, prowadzi rozliczenia finansowe, realizuje działania wykonawcze i marketingowe oraz zarządza komunikacją, w tym www.

 

 1. Nadzór sędziowski nad rozgrywkami PALH pełni Główny Sędzia Ligi powoływany przez Administratora Ligi spośród licencjonowanych sędziów hokeja na lodzie. Sędzia Główny odpowiada za obsadę sędziowską meczów oraz jest instancją ostateczną w sprawach spornych dotyczących interpretacji przepisów dot. gry w hokeja na lodzie.

 

 1. Administrator ligi w ramach opłaty licencyjnej zapewnia: obsadę sędziowską ( 2 sędziów na lodzie + 2 technicznych w boksie ) na każde spotkanie ligowe.

 

 1. Rada Ligi zaleca gospodarzom drużyn zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC od zdarzeń mogących wystąpić na obiekcie podczas trwania zawodów – nie jest to jednak wymogiem.

 

 1. Administrator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek PALH, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje oraz inne szkody powstałe w wyniku udziału w zawodach organizowanych przez PALH.

 

 

Zgłoszenie drużyn

§2

 

 1. Terminy zgłoszeń, poziomy rozgrywkowe, koszty związane z uczestnictwem w społeczności PALH (licencje zawodnicze w wysokości 217zł osoba na cały sezon ) na dany sezon określa Administrator Ligi.

 

 1. Przystąpienie drużyny do PALH i udział w rozgrywkach jest dobrowolny i uzależniony od spełnienia warunków niniejszego regulaminu.

 

 1. Rejestracja (zgłoszenie) drużyny do ligi PALH jest bezpłatna.

 

 1. Uczestnictwo w społeczności PALH i reprezentowanie danej drużyny w roli zawodnika wymaga opłacenia indywidualnej licencji ligowej.

 

 1. Opłata za licencję ligową nie podlega zwrotowi za wyjątkiem nieprzeprowadzenia rozgrywek z przyczyn leżących po stronie Administratora.

 

 1. W przypadku nieprzeprowadzenia lub nie dokończenia rozgrywek ligowych z przyczyn nie zależnych od organizatora, opłata licencyjna nie zostaje zwracana.

 

 1. Administrator Ligi określa wzory dokumentów uprawniających drużynę oraz jej zawodników do przystąpienia do rozgrywek PALH oraz innych dokumentów ligowych wraz z terminami ich złożenia.

  1. załącznik nr 1 - zgłoszenie drużyny do rozgrywek PALH (automatycznie można to zrobić przez portal)

  2. załącznik nr 2 - oświadczenie woli zawodnika PALH (automatyczne oświadczenie przy rejestracji konta)

  3. załącznik nr 3 - zgoda rodziców na udział w PALH (w przypadku osób w wieku 16 lat + )

  4. załącznik nr 4 - protokół meczowy (automatyczny protokół w poratlu)

  5. załącznik nr 5 – przedmeczowe zestawienie drużyny (automatyczne zestawienie w portalu)

 

 

 

Składy drużyn

§3

 

 1. Uprawnionym do zgłoszenia zawodników do rozgrywek PALH jest reprezentant drużyny w Radzie Ligi (lub jego zastępca). Na nim ciąży odpowiedzialność za zapoznanie z Regulaminem Ligi PALH zawodników reprezentowanej drużyny i uzyskanie od każdego z zawodników akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek PALH może zawierać nieograniczoną ilość graczy. Lista zgłoszonych graczy powinna być zgodna z załącznikiem nr 2. Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednej drużyny PALH na danym poziomie ligowym z wyłączeniem klubów, które w szerokich kadrach swojego stowarzyszenia wystawiają kilka drużyn w osobnych ligach PALH (przykład: 1 Liga PALH drużyna KS Power Silesia 1; 2 Liga PALH drużyna KS Power Silesia 2 ) - pod warunkiem spełnienia kryterów danego zawodnika dla każdego poziomu rozgrywkowego z osobna.

 

 1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek PALH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej zawodników na przetwarzanie ich danych osobowych oraz udostępnieniem wizerunku na potrzeby związane z funkcjonowaniem społeczności PALH.

 

 1. Nie można dokonywać zmian przynależności zawodników do innych drużyn w ramach PALH w trakcie trwania rozgrywek danego sezonu.

 

 1. Dopuszczalne jest zgłoszenie nowych graczy w dowolnym momencie trwania rozgrywek danego sezonu, w terminie co najmniej 3 dni przed ich pierwszym występem w meczu ligowym, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Zgłoszenie  drużyny do rozgrywek PALH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej zawodników i przedstawicieli na posługiwanie się logotypem i nazwą zgłoszonej drużyny w celu szeroko rozumianej promocji sprzedażowo-marketingowej przez  Administratora Ligi PALH.

 

Uprawnieni zawodnicy

§4

 

Osobami nieuprawnionymi do wzięcia udziału w rozgrywkach w rozgrywkach 2 ligi PALH są:

 

4.1. osoby, które uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez państwowy związek hokeja na lodzie po ukończeniu 15 roku życia ( od młodzika U-16 )

4.2 osoby które uczestniczyły w rywalizacji na szczeblu maksymalnie CLJ (poniżej 21 roku życia), chyba że od tego czasu minęło minimum 30 lat.

 

Dopowiedź :

Zawodnicy występujący w lidze PALH mogą jednocześnie występować w innych amatorskich ligach hokejowych pokroju SALH, BALH itp. w maksymalnej ilości 3 zawodników na drużynę. Tj. można mieć w szeregach całego zespołu maksymalnie 3 osoby, które grają w innych ligach amatorskich i dodatkowo spełniają wymogi regulaminowe 2 ligi PALH.

 

 

Weryfikacja

§5

 

 

 1. Podstawowa weryfikacja zawodników jest wewnętrznym obowiązkiem każdej z drużyn, przez co ponoszą one pełną odpowiedzialność i konsekwencje ewentualnych kar nałożonych za uczestnictwo zawodników wbrew zasadom regulaminu PALH.

 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w rozgrywkach są osoby pełnoletnie płci męskiej oraz żeńskiej lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych po ukończeniu 16 roku życia (zgoda - załącznik 3).

 

 1. Każdy uczestnik rozgrywek PALH jest zobowiązany posiadać dokument tożsamości i wykupioną licencję PALH oraz na prośbę sędziego prowadzącego zawody lub kapitana drużyny przeciwnej okazać dokument do weryfikacji. Brak dokumentu potwierdzającego tożsamość gracza skutkuje uznaniem go za osobę nieuprawnioną do uczestniczenia w rozgrywkach.

 

 1. Zawodnik może być zgłoszony w składzie tylko jednej drużyny ( z wyłączeniem z tego zapisu bramkarzy ). Zabrania się występowania w 2 drużynach w ramach ligi PALH z wyłączeniem gry w ramach jednego klubu w różnych poziomach rozgrywkowych przy jednoczesnym spełnieniu regulaminowych zasad w obu poziomach rozgrywkowych przez takiego zawodnika (przykład Orlik Opole 1, Orlik Opole 2)

 

 1. Skład drużyny zgłoszonej do rozgrywek PALH może zawierać nieograniczoną ilość graczy. Zgłoszenie to następuje po opłaceniu licencji na portalu www.palh.eu.

 

 1. Zmiany przynależności zawodników (przejścia do innych drużyn) mogą odbywać się JEDYNIE pomiędzy całymi sezonami. System nie przewiduje ZMIANY drużyny w trakcie jednego sezonu hokejowego z wyłączeniem z tego zapisu bramkarzy.

 

 1. Weryfikacja zawodników zgłoszonych i biorących udział w rozgrywkach PALH trwa cały sezon. W przypadku spornych sytuacji Rada Ligi może ewentualne skutki dyscyplinarne negatywnie zweryfikowanych graczy automatycznie przenieść na kolejny sezon.

 

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości wobec tożsamości zawodnika, jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan bądź kierownik drużyny, ma prawo przed meczem (jak również w trakcie meczu), sprawdzić w obecności sędziego głównego oraz sekretarza zawodów, tożsamość danego zawodnika, na podstawie protokołu meczowego i dokumentu tożsamości. Po zakończeniu meczu, wszystkie roszczenia będą rozpatrywane przez Radę Ligi. Jeśli zawodnik nie wyrazi zgody na okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w trakcie meczu – drużyna zostaje ukarana walkowerem.

 

 1. W wypadku ujawnienia dokumentów świadczących o złożeniu przez uczestnika rozgrywek PALH nieprawdziwego oświadczenia woli w części dotyczącej przeszłości hokejowej i stwierdzenie faktu niespełnienia wymagań regulaminu PALH, Rada Ligi PALH jest uprawniona do:

 

 1. odsunięcia zawodnika od udziału w rozgrywkach PALH bez zwrotu kosztów licencji,

 

 1. weryfikacji wszystkich meczów, w których dany zawodnik brał udział, jako walkowery (0:5),

 

 1. nałożenia na drużynę kary w postaci punktów ujemnych (max. -6 pkt)

 

 1. nałożenia na drużynę kary finansowej 1000zł.

 

 1. Weryfikacja zawodnika może nastąpić tylko na podstawie oficjalnego dokumentu, jakim jest protokół meczowy oraz pomocniczo, na podstawie: karty lub licencji zawodniczej, dokumentów klubowych, relacji prasowych i internetowych, skarbów kibica oraz innych wydawnictw publicystycznych. Ostateczna decyzja, w sprawie negatywnej weryfikacji danego zawodnika przysługuje tylko i wyłącznie Radzie Ligi.

 

 1. Strona zainteresowana weryfikacją zawodnika może zgłosić się do Administratora Ligi z prośbą o weryfikację wskazanej osoby w archiwach i prywatnych zbiorach Administratora. Warunkiem rozpoczęcia weryfikacji wskazanego zawodnika jest wpłata kaucji w wysokości 500zł na konto Administratora.

 

 1. W przypadku trafnej oceny stanu rzeczy i potwierdzenia przez Administratora przesłanek, które nie upoważniają wskazanego zawodnika do gry - kaucja 500zł jest zwracana stronie zlecającej weryfikację. Następnie pokrycie kosztów weryfikacji dokonanej przez Administratora spada na drużynę w której dopuszczono zawodnika nieuprawnionego do gry. Do momentu nie opłacenia kosztów procesowych przez ukaraną drużynę - zostaje ona wstrzymana od rozgrywek ligowych.

 

 1. Weryfikacja trwa do 10 dni kalendarzowych licząc od daty wpływu kaucji na konto Administratora. W trakcie weryfikacji danego zawodnika przez Administratora Ligi – informacja ta zostaje opublikowana wśród Rady Ligi do wiadomości wszystkich drużyn PALH z informacją o takiej sytuacji.

 

 1. Zawodnik nie uprawniony do gry w lidze PALH zostaje wykluczony z kolejnych meczów a drużyna w której ten zawodnik występował zostaje ukarana - patrz §5 ustęp 9 niniejszego regulaminu oraz kosztami procesowymi (500zł) za weryfikację przez Administratora Ligi.

 

 1. Drużyna może kontynuować rozgrywki w ramach ligi PALH dopiero po opłaceniu kary pieniężnej licząc od daty wpływu kwoty na konto Administratora Ligi oraz minimum 3 dni przed przystąpieniem do kolejnego meczu wg terminarza. W przypadku braku opłacenia kary pieniężnej spotkania z udziałem ukaranej drużyny są weryfikowane jako walkower.

 

 1. Obowiązkiem każdego z przedstawicieli drużyny w Radzie Ligi jest uzyskanie potwierdzenia znajomości i akceptacji regulaminu PALH przez zawodników w ramach swoich drużyn, przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.

 

 

 

Zasady rozgrywania spotkań

§6

 

 1. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, na lodowiskach zweryfikowanych przez Radę Ligi PALH ( warunkiem zamknięta hala i tablica zegarowa, przypadki sporne będą rozstrzygane przez Radę Ligi PALH )

 

 1. Tryb rozgrywek, organizację poziomów rozgrywkowych, zasady ewentualnych „awansów i spadków” do danego poziomu rozgrywkowego, ramy sezonu zasadniczego oraz fazy turniejowe określa na dany sezon Administrator Ligi w porozumieniu z Radą Ligi.

 

 1. Czas trwania meczu to 3 tercje po 15 minut czasu zatrzymywanego. Przerwa 5 minut. W przypadku braku rozstrzygnięcia spotkania w czasie zasadniczym obowiązuje dogrywka 5 min. W czasie dogrywki ( 4 na 4 ) na tafli może przebywać pięciu zawodników danej drużyny - bramkarz oraz czterech graczy z pola. Zdobycie gola w dogrywce automatycznie kończy mecz. W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych w seriach po trzy. Gospodarz meczu musi zapewnić możliwość, aby dogrywka ewentualna seria rzutów karnych doszły do skutku. W przypadku przymusowego zejścia z lodu i przedwczesnego zakończenia dogrywki lub rzutów karnych - gospodarz otrzymuje 1pkt i oznaczony jest jako przegrany w dogrywce/karnych, z kolei gość otrzymuje 2pkt jako zwycięzca meczu po dogrywce/karnych.

 

 1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego, zgodnie z Przepisami Gry w Hokeja na Lodzie. Obowiązuje zakaz gry ciałem – za zagranie ciałem nakładana będzie kara mniejsza. Strzały z tzw. „klepy” są zabronione w 2 Lidze PALH.

 

 1. Kolejność drużyn w tabeli ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, według kryteriów:

 1. za zwycięstwo w czasie zasadniczym przyznaje się 3 punkty,

 2. za zwycięstwo w dogrywce przyznaje się 2 punkty,

 3. za zwycięstwo w rzutach karnych przyznaje się 2 punkty,

 4. za przegraną po dogrywce lub rzutach karnych przyznaje się 1 punkt,

 5. za przegraną w czasie zasadniczym przyznaje się 0 punktów

 

 1. O kolejności w tabeli decyduje kolejno - większa ilość punktów, lepszy bilans bramkowy, większa ilość zwycięstw w czasie regularnym, większa ilość zwycięstw w czasie dogrywki, większa ilość zwycięstw po rzutach karnych. Mecze bezpośrednie pomiędzy drużynami nie mają przełożenia na pozycję w tabeli.

 

 1. Harmonogram spotkań ustala Rada Ligi w oparciu o dostępność macierzystych obiektów sportowych.

 

 1. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach PALH, ponoszą koszty związane z organizacją meczu w roli gospodarza (koszt wynajmu lodowiska, włączenia tablicy meczowej na obiekcie, szatni dla gości, zapewnienia krążków na rozgrzewkę - minimum 30szt. ).

 

 1. Gospodarz meczu musi uwzględnić minimum jedną przerwę techniczną na renowacje lodowiska pomiędzy 1 a 2 lub 2 a 3 tercją meczu chyba, że drużyna przeciwna wyrazi zgodę na brak czyszczenia lodu.

 

 1. Drużyna gospodarzy (zapisana w terminarzu, jako pierwsza), zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, a drużyna gości koloru ciemnego, chyba że zainteresowane zespoły ustalą inaczej.

   

 2. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor koszulek. Obowiązkowe są również czytelne numery na koszulkach graczy. Zawodnicy niespełniający tych wymogów, nie będą dopuszczeni do gry w meczu PALH.

   

 3. Skład zespołu wystawionego do meczu PALH może liczyć maksymalnie 22 zawodników (20 + 2) i minimalnie 9 graczy (8 + 1), a w boksie drużyny może przebywać maksymalnie 5 osób funkcyjnych.

 4. Każda drużyna w porozumieniu z rywalem i Radą Ligi ma prawo do jednokrotnego przełożenia meczu. Odwołanie spotkania może nastąpić maksymalnie na 72h (3 dni) przed jego planowaną datą. Kolejne przełożenie spotkania może się odbyć tylko za zgodną przeciwnika.

   

 5. W każdym oficjalnym meczu w ramach rozgrywek ligi PALH musi uczestniczyć na lodzie 2 licencjonowanych sędziów, sekretarza których przydziela Główny Sędzia Ligi powoływany przez Administratora Ligi. Wynagrodzenie dla w.w. osób jest pokrywane przez ligę PALH.

 6.  

  W każdym meczu ligowym przysługuje drużynom możliwość jednokrotnego "wzięcia czasu". Przerwa dla takiej drużyny trwa 30 sekund zegarowych i można z niej skorzystać jeden raz w ciągu całego meczu (dla obu drużyn z osobna). Aby tego dokonać należy w wybranym przez siebie momencie meczu zgłosić ten fakt sędziemu głównemu na lodzie.

 

 

 

Cel rozgrywek, obowiązujące zasady, nagrody

§7

 

 1. Celem rozgrywek PALH jest:

 

  1. wyłonienie mistrza Południowej Amatorskiej Ligi Hokeja na Lodzie w rozgrywkach 2 ligi PALH

 

  1. ustalenie klasyfikacji końcowej, zgodnie z zajętymi pozycjami, w systemie uzgodnionym na dany sezon

 

 1. Standardowo rozgrywki w ramach Ligi PALH odbywają się na zasadzie mecz i rewanż w systemie każdy z każdym i bez fazy Play-Off.

  W przypadku większej ilości drużyn na jednym poziomie rozgrywkowym ( więcej niż 7 drużyn w lidze), podzielimy tą ligę na 2 konferencje : wschód / zachód, które będą grać wewnątrz swoich konferencji w systemie każdy z każdym a najlepsze drużyny na koniec sezonu zasadniczego przejdą do fazy Play-Off. To rozwiązanie pozwoli na bardziej swobodne rozrywanie meczów i pozostawi nam większy margines czasowy na rozegranie przekładanych meczów. W praktyce mecze będą się odbywać (średnio) co 2 tygodnie + przerwy świąteczne itp.

 

 1. Zwycięzca lig niższych ma prawo awansu do ligi wyżej. Jednak ze względu na różne regulaminy ligowe, zwycięzca "2 Ligi" PALH może - ale nie musi awansować do ligi wyższej ktorą jest "1 Liga". Jest to autonomiczna decyzja tej drużyny a 2 poziomy rozgrywkowy tworzą tak naprawdę zupełnie inne ligi hokejowe z innymi wytycznymi regulaminu. 

 

 1. Na tą chwilę nie przewidujemy spadków do ligi niższej.

 

 

 

Dyscyplina, kary, walkowery

§8

 

 

 1. Zawodników obowiązuje kompletny sprzęt hokejowy. Sprzęt hokejowy zawodnika musi obowiązkowo składać się z: kasku, naramienników, nagolenników, nałokietników, rękawic, spodenek, łyżew.

   

 2. Za niestawienie się drużyny na spotkanie, odmowę jego rozpoczęcia oraz za samowolne opuszczenie tafli lodowiska w czasie gry (z wyjątkiem, gdy ilość zawodników będzie mniejsza niż 8 + 1, np. z powodu kontuzji graczy), nakłada się karę finansową w wysokości 1000 zł oraz wymierza się karę walkowera (0:5) – tylko gdy w momencie opuszczenia przez drużynę tafli lodowiska, rywal osiągał wynik mniej korzystny niż walkower. Dwukrotne popełnienie ww. wykroczenia, automatycznie wyklucza drużynę z rozgrywek PALH, a pozostałe do rozegrania mecze zostaną zweryfikowane, na walkowery (0:5) na korzyść rywali.

 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna obejmuje, również: zawodników cywilnych nieuczestniczący w meczu z różnych powodów m.in. odbywających karę dyskwalifikacji, graczy kontuzjowanych, osoby funkcyjne i towarzyszące tj. trenerzy,kierownicy itp., podlegają regulaminowej odpowiedzialności dyscyplinarnej, przed, w czasie i po zakończeniu spotkania, na całym obszarze obiektu, na którym odbywają się zawody PALH.

 4. Sędzia zawodów ma prawo wyeliminować z meczu zawodnika będącego pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających, bądź spożywającego alkohol podczas meczu (kara meczu). Ukarany zawodnik zostanie odsunięty od kolejnych 4 meczów PALH.

 

5. W przypadku spóźnienia się którejś z drużyn na ustalony mecz - drużyna, która znajduje się na obiekcie i jest gotowa do gry ma obowiązek odczekania 15 minut (czas rozgrzewki) licząc od godziny na którą mecz został ustalony (w pełni gotowa do gry na lodzie w ilości minimum 8 zawodników pola + 1 bramkarz).

Zwykle w tym czasie drużyna robi rozgrzewkę na lodzie.W przypadku nie stawienia się do tego czasu minimum 8 zawodników pola + 1 bramkarza na lodzie drużyny przeciwnej - odgwizdywany jest walkower na kożyść drużyny, która jest na lodzie.

Drużyny mogą rywalizować ze sobą po przekroczeniu ustalonego czasu spóźnienia (15 minut) jeśli obie strony wyrażą na to zgodę i zezwala im na to czas wynajmu obiektu. Taka decyzja każdorazowo musi być uzgodniona z sędzią głównym spotkania PRZED rozpoczęciem meczu.

Drużyna spóźniona w takim wypadku nie ma prawa domagania się otrzymania dodatkowego czasu na rozgrzewkę, gdyż ten czas już upłynął wraz z upływem pierwszych 15 minut.

Ewentualne dopłaty sędziowskie za dodatkowy czas spędzony na obiekcie będą opłacane przez same drużyny bez udziału ligi PALH.

 

 

 

 

Obowiązki, odpowiedzialność i ubezpieczenie

§9

 

 

 1. Społeczność PALH, Rada Ligi, Administrator Ligi nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, kontuzje, uszkodzenia ciała, szkody na obiekcie, szkody na mieniu osób trzecich, powstałe w trakcie trwania rozgrywek PALH. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach PALH jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia w tym zakresie i zachowania należytej ostrożności w trakcie trwania rozgrywek.

 2. Drużyna odpowiedzialna jest za zachowanie swoich zawodników, kibiców, sympatyków oraz osób utożsamiających się z danym zespołem. Wszelakie niewłaściwe zachowania, utrudnianie gry, używanie ordynarnego, obraźliwego języka, wulgarnych słów, pogróżek, ostentacyjnych gestów, gwałtownych protestów i agresywnych zachowań, prowokacji, bójek itp. przed, w trakcie i po meczu w stosunku do osób biorących udział w grze, sędziego, osób funkcyjnych i innych osób, obciążają konto danej drużyny, co może spowodować: nie rozpoczęcie, przerwanie, bądź przedwczesne zakończenie meczu i karę punktową oraz finansową nałożoną na drużynę.

 3. Spotkania PALH, rozgrywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Administratora Ligi harmonogramem (terminarz obejmujący weekendy). Dopuszczalny jest inny termin rozegrania meczu za zgodą zainteresowanych drużyn, ale musi być on rozegrany +\- 3 dni od daty wskazanej w harmonogramie. W przeciwnym razie należy wykorzystać możliwość odwołania meczu o której mowa w §6 ustęp 13.

 4. Mecze nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 10:00 i nie później niż godzina 21:45, chyba, że zainteresowane strony ustalą inaczej (dzień tygodnia, godzina meczu).

 5. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach PALH, ponoszą koszty wynajmu lodowiska związane z organizacją meczu w roli gospodarza. Skład sędziowski jest odpowiedzialnością Administratora Ligi.

 6. Drużyny zobowiązane są do czytelnego wypełnienia zestawienia przedmeczowego zawodników (bez „ksywek”, zdrobnień, drukowanymi literami, zgodnie z danymi z dowodu tożsamości) z aktualnym numerem na koszulce w którym zawodnik będzie w danym meczu występował.

 7. Zestawienie przedmeczowe ze składem osobowym drużyn wysyłane jest poprzez portal PALH-> strefa zawodnika -> zestawienia przedmeczowe (do tych funkcji mają dostęp wyłącznie kapitanowie zarządzający drużyną i asystenci) lub w ostateczności fizycznie sekretarzowi zawodów, najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem spotkania. Niedopełnienie tegoż obowiązku, skutkować będzie niedopuszczeniem do rozpoczęcia meczu.

 8. W przypadku jakichkolwiek kłopotów z rozpoczęciem meczu, nieprzekraczalny czas oczekiwania na gotowość rywala, wynosi 20 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, gdy istnieje możliwość skorzystania z dostępnej tafli, oraz gdy wyrażą na to zgodę sędziowie.

 9. Drużyny zobowiązane są powiadomić Administratora Ligi oraz rywala o dacie, godzinie i miejscu z wyprzedzeniem minimum 5 dni (licząc zawsze od soboty w tył) poprzez portal PALH -> strefa zawodnika -> ustal termin meczu (do tych funkcji mają dostęp wyłącznie kapitanowie zarządzający drużyną i asystenci).

 10. Drużyny zobowiązane są do rozgrywania spotkań zgodnie z obowiązującym terminarzem gier – dotyczy pierwszeństwa meczów zgodnie z harmonogramem – a w dalszej kolejności spotkania zaległe.

 11. Za celowe unikanie rozegrania meczu, Rada Ligi po rozpatrzeniu sprawy, może nałożyć na drużynę karę walkowera + karę finansową w wysokości 1000 zł.

 12. Sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi. Do podjęcia decyzji wymagana jest zwykła większość głosów. W głosowaniach nie biorą udziału przedstawiciele drużyn, których ewentualny spór dotyczy.

 13. Przystąpienie do społeczności PALH, a tym samym współwłasność ligi, wyłącza roszczenia zawodników o wykorzystywanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie przez PALH danych osobowych, wizerunku i informacji o osiągnięciach sportowych zastrzeżeniem, iż przedmiotowe dane mogą być użyte bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje wypracowane stanowisko w sprawie przez Administratora Ligi w porozumieniu z Radą Ligi.

 15. Rada Ligi oraz Administrator Ligi zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

Strefa partnerów

Oficjalny partner techniczny:
Partner strategiczny ligi:
Oficjalny patronat ligi:
Partnerzy medialni: